top of page
IMG_20211121_121833.jpg

Informatie over Trauma

Wanneer u één of meer zeer ingrijpende gebeurtenis(sen) heeft meegemaakt, is het mogelijk dat u deze ervaring(en) niet of onvoldoende een plek heeft kunnen geven. Wanneer dit het geval is, kan sprake zijn van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).

 

Hieronder vindt u (achtergrond)informatie over welke klachten ontstaan na een (meestal levensbedreigende) ingrijpende gebeurtenis, wanneer we spreken van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en welke klachten samenhangen met andersoortige traumatische ervaringen en hoe dit verschilt van PTSS-klachten.

Met behulp van de zelftest PTSS kunt u zelf alvast een eerste inschatting maken of er sprake kan zijn van PTSS

Soorten gebeurtenissen die verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontstaan van een PTSS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u (langer dan 4 weken geleden) één of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt die overeen lijken te komen met bovengenoemde type gebeurtenissen?  Vul dan de PTSS Zelftest in.

 

 Klachten die als gevolg van ingrijpende (feitelijk levensbedreigende of fysiek gewelddadige) ervaringen kunnen ontstaan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soorten traumatische gebeurtenissen die verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontstaan van klachten die wijzen op een (ander) verwerkingsprobleem (niet zijnde PTSS):

Klachten die als gevolg van andere ingrijpende (niet feitelijk levensbedreigende of fysiek gewelddadige) ervaringen kunnen ontstaan:

Wanneer u één of meer traumatische ervaring(en) heeft meegemaakt die een niet-feitelijk levensbedreigend of gewelddadig karakter hadden, bestaat de mogelijkheid dat deze ervaring(en) de oorzaak zijn van uw klachten. Wanneer dit het geval is, kan sprake zijn van klachten die eveneens wijzen op een verwerkingsprobleem (niet-zijnde PTSS!).

 

Image by Isaac Quesada

Levensbedreigende situaties

Natuurramp, oorlog, terrorisme, een ernstig ongeval of een brand

Image by Daniela Santos

Getuige zijn van een situatie waarin:

iemand ernstig gewond raakt, vermoord wordt, of dood is

Image by Charl Folscher

Fysiek geweld

Bedreigd of aangevallen worden, in gevangenschap verkeren

Image by Matilda Vistbacka

Plotselinge/geweld-dadige dood naaste

Door moord, suïcide of een acuut gezondheidsprobleem

Image by Romina Farías

Seksueel Geweld

Aangerand, verkracht of seksueel misbruikt worden

Image by Markus Spiske

Blootstelling aan afschuwwekkende details

Uitsluitend ervaringen die hulpverleners meemaken

Image by christian buehner

Verbaal Geweld

Verbaal vernederd, uitgelachen of buitengesloten worden ZONDER fysiek geweld

Image by National Cancer Institute

Doormaken ernstige ziekte

En/Of de gevolgen daarvan

Image by Kyle Van Alstyne

Niet-Acute Verlies ervaringen

`Verwacht' overlijden van een naaste

Image by National Cancer Institute

Opname in een ziekenhuis

En/Of de gevolgen hiervan

Image by Melinda Gimpel

Andere Verlieservaringen

Verlies van baan, bedrijf, huis of relatie

Image by Usman Yousaf

Als Traumatisch ervaren Paniekaanval(len)

Angst om dood te gaan, flauw te vallen, of de controle te verliezen

Herbelevingen

Overdag: flitsen, beelden, of de film terugzien

 

Nachtmerries die verband houden met de traumatische ervaring(en)

Het levensecht opnieuw beleven (ook in gevoel en/of gedrag) van de traumatische ervaringen (flashbacks)

Overstuur raken wanneer iets je aan de traumatische ervaring doet denken

Lichamelijke angstverschijnselen ervaren wanneer iets je aan de traumatische ervaring doet denken

Vermijden

Van:

De herinnering, gedachten of gevoelens over wat er is gebeurd

 

Prikkels, situaties, activiteiten en mensen die je associeert met de traumatische ervaring.

 

Het vermijdingsgedrag begon doorgaans direct na de traumatische ervaring.

Denken en Stemming

Niet kunnen herinneren van een belangrijk deel van de ervaring

sterk veranderde kijk op jezelf, anderen of op de wereld

Jezelf of anderen (onterecht) de schuld geven van wat er is gebeurd

voortdurende negatieve gemoedstoestand: afschuw, boosheid, schuldgevoelens, schaamte

verminderde belangstelling voor deelname aan belangrijke activiteiten

Gevoelens van onthechting of je afgesloten voelen van anderen

Niet meer kunnen ervaren van positieve emoties

Verhoogde

prikkelbaarheid

Prikkelbaar zijn ( `een kort lontje’ hebben) of woede-uitbarstingen

Roekeloos of zelfdestructief gedrag (zoals: veel te hard rijden, risicovol seksueel gedrag, jezelf beschadigen)

Steeds op je hoede zijn (voortdurend `aan’ staan, hoog in je `adrenaline’ zitten)

Overdreven schrikreacties

Je moeilijk kunnen concentreren

Slaapproblemen (moeilijk in slaap komen, vaak wakker schrikken of onrustig slapen)

Pijnlijke Herinneringen

Overdag: flitsen, beelden, of de film terugzien

 

Nachtmerries die verband houden met de traumatische ervaring(en)

Overstuur raken wanneer iets je aan de traumatische ervaring doet denken

Lichamelijke reacties ervaren wanneer iets je aan de traumatische ervaring doet denken

Angst

Voor het weer optreden van de traumatische ervaring

Voor lichamelijke sensaties

Voor controleverlies

 

Voor afwijzing of buitengesloten worden

Op uw hoede zijn in sociale situaties

Denken en stemming

U schuldig voelen of uzelf verwijten maken over wat er is gebeurd en de gevolgen die de gebeurtenis9sen) heeft/hebben gehad

Verdriet en somberheid

Boosheid

Vermijden of doorstaan van:

Sociale situaties

Situaties waarin gepresteerd moet worden

Voorwerpen, situaties, activiteiten en mensen die doen denken aan degene die is overleden of aan datgene wat u kwijtgeraakt bent

In uw hoofd steeds maar bezig zijn met het denken aan degene die is overleden, of aan wat u kwijtgeraakt bent

bottom of page