top of page
IMG_20211121_121833.jpg

Voor Wie?

U kunt zich bij de praktijk aanmelden voor:

 

 • Opvang na een ingrijpende gebeurtenis

 • Specialistische diagnostiek bij klachten die te maken hebben met traumatische ervaringen

 • Kortdurende behandeling van klachten die veroorzaakt en/of verergerd zijn door één of meer traumatische ervaringen

 

​Praktijk `De Reiziger’ biedt opvang na ingrijpende gebeurtenissen, specialistische diagnostiek en kortdurende evidence-based behandelingen die worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

First%20Aid%20box%20on%20pink%20BG_edite

Opvang na een ingrijpende gebeurtenis

Opvang

Wanneer u zelf betrokken was of getuige bent geweest van een ingrijpend incident kan opvang direct na het incident zinvol of zelfs noodzakelijk zijn om tot een geslaagde verwerking van de gebeurtenis te komen.

De eerste opvang vindt in principe telefonisch en/of in de praktijk plaats. Het kan voorkomen dat een eerste opvang (vanuit je werkgever) op je werkplek georganiseerd wordt. Naast individuele opvangtrajecten zijn groepsopvangtrajecten mogelijk (doorgaans op locatie van de werkgever) Tijdens de opvangcontacten wordt aandacht besteed aan de stressklachten die je ervaart als gevolg van het incident. Tijdens deze gesprekken wordt informatie gegeven over het verloop van een (normaal verlopend) verwerkingsproces. Daarnaast worden adviezen gegeven om het zelfherstellend vermogen in de weken na het incident te bevorderen. Hierbij ligt de nadruk op (h)erkenning, het in het juiste perspectief plaatsen van de stressreacties en het aanspreken van de eigen veerkracht. Indien blijkt dat er meer nodig is, kan een deskundige behandeling worden geboden of gericht worden verwezen naar een andere deskundige collega.

Praktijk `De Reiziger’ verzorgt opvang na ingrijpende gebeurtenissen zelfstandig en in samenwerking met Instituut Voor Psychotrauma (IVP-ARQ). Opvangtrajecten van IVP-ARQ worden gefinancierd door de werkgever.

 

 

Stressreacties na een ingrijpende gebeurtenis zijn normale reacties op een abnormale gebeurtenis. Deze reacties zijn van groot belang om tot een geslaagde verwerking van het incident te kunnen komen.

Specialistische diagnostiek

Wanneer u hulp zoekt vanwege klachten die (vermoedelijk) samenhangen met één of meer ingrijpende gebeurtenis(sen) in uw leven is goede diagnostiek van groot belang. De praktijk maakt, naast een degelijke intake, gebruik van diagnostische instrumenten waarvan bewezen is dat ze tot een nauwkeurige diagnose leiden. Bovendien wordt aan het begin van elke behandelsessie één of meer vragenlijsten gebruikt om het effect van de behandeling nauwlettend te monitoren.

Vraag een Expert

Specialistische diagnostiek

DOE DE PTSS-ZELFTEST

Levensbedreigende situaties

Natuurramp, oorlog, terrorisme, een ernstig ongeval of een brand

DOE DE PTSS-ZELFTEST

Getuige zijn van een situatie waarin:

iemand ernstig gewond raakt, vermoord wordt, of dood is

DOE DE PTSS-ZELFTEST

Fysiek geweld

Bedreigd of aangevallen worden, in gevangenschap verkeren

DOE DE PTSS-ZELFTEST

Plotselinge/geweld-dadige dood naaste

Door moord, suïcide of een acuut gezondheidsprobleem

DOE DE PTSS-ZELFTEST

Seksueel Geweld

Aangerand, verkracht of seksueel misbruikt worden

DOE DE PTSS-ZELFTEST

Blootstelling aan afschuwwekkende details

Uitsluitend ervaringen die hulpverleners meemaken

Soorten gebeurtenissen die verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontstaan van een PTSS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u (langer dan 4 weken geleden) één of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt die overeen lijken te komen met bovengenoemde type gebeurtenissen?  Vul dan de PTSS Zelftest in.

 

 Traumatische gebeurtenissen die verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontstaan van andere (verwerkings)klachten dan PTSS:

 

 

Wanneer u één of meer traumatische ervaring(en) heeft meegemaakt die een niet-feitelijk levensbedreigend of gewelddadig karakter hadden, bestaat de mogelijkheid dat deze ervaring(en) de oorzaak zijn van uw klachten. Wanneer dit het geval is, kan sprake zijn van klachten die eveneens wijzen op een verwerkingsprobleem (niet-zijnde PTSS!).

 

Klachten waaraan u kunt denken:

 • Indringende herinneringen aan (aspecten van) bovengenoemde ervaring(en)

 • Angst voor afwijzing of buitengesloten worden

 • Uit de weg gaan of met veel moeite doorstaan van sociale situaties

 • Op je hoede zijn in sociale situaties (gespitst zijn op signalen die kunnen wijzen op een nieuwe afwijzing, vernedering)

 • Je schuldig voelen of jezelf verwijten maken ten aanzien van wat er gebeurd is of de gevolgen die de ervaring voor u of anderen heeft (gehad)

 • Angst dat de traumatische ervaring weer kan optreden

 • Angst voor lichamelijke sensaties (o.a. hartkloppingen, duizeligheid, onwerkelijk voelen)

 • Angst voor controleverlies

 • Verdriet en somberheid

 • In uw hoofd steeds maar bezig zijn met het denken aan degene die is overleden, of aan wat u kwijtgeraakt bent

 • Proberen te vermijden van (o.a.) voorwerpen, situaties, activiteiten en mensen die doen denken aan degene die is overleden of aan datgene wat u kwijtgeraakt bent

Verbaal Geweld

Verbaal vernederd, uitgelachen of buitengesloten worden ZONDER fysiek geweld

Doormaken ernstige ziekte

En/Of de gevolgen daarvan

Niet-Acute Verlies ervaringen

`Verwacht' overlijden van een naaste

Opname in een ziekenhuis

En/Of de gevolgen hiervan

Andere Verlieservaringen

Verlies van baan, bedrijf, huis of relatie

Als Traumatisch ervaren Paniekaanval(len)

Angst om dood te gaan, flauw te vallen, of de controle te verliezen

Psycholoog sessie

Kortdurende (trauma) behandeling

Behandeling

Wanneer u een ingrijpende gebeurtenis hebt meegemaakt, is het in eerste instantie normaal dat u stressklachten hebt, zoals het steeds weer opnieuw afspelen van de gebeurtenis in uw hoofd afspelen, slechter slapen, voorzichtiger zijn, u moeilijk kunnen concentreren en erg waakzaam of schrikachtig zijn.

 

Doorgaans treedt het gezonde verwerkingssysteem direct of kort na het meemaken van de gebeurtenis in werking en verwerkt u wat er is gebeurd vanzelf, zonder dat professionele hulp nodig is. Gelukkig is dit de manier waarop het in meer dan driekwart van de gevallen verloopt.

Wanneer het verwerkingssysteem in de eerste vier weken na het incident niet voldoende kans heeft gekregen om in werking te treden, neemt de kans toe dat de klachten niet meer zonder professionele hulp weg zullen gaan. Gelukkig bestaan er (wetenschappelijk bewezen) effectieve behandelingen die helpen om uw gezonde verwerkingssysteem alsnog zijn werk te laten doen.

Praktijk `De Reiziger’ biedt kortdurende bewezen effectieve behandelingen aan mensen die post traumatische stressklachten ervaren die het gevolg zijn van één of meer traumatische ervaringen.

Wachtlijst?

Doorgaans kunt u binnen 2 tot een maximum van 4 weken terecht voor een eerste gesprek. De behandeling begint (tenzij bij aanmelding en/of intake anders aangegeven) aansluitend op de intake. Wanneer deze termijn niet haalbaar blijkt, neem ik geen nieuwe aanmeldingen aan en wordt u geadviseerd bij een andere zorgaanbieder aan te kloppen. Ik kan hierbij uiteraard gericht met u meedenken. Praktijk `De Reiziger werkt dus niet met een wachtlijst. 

 

 

 

Wachttijden

Image by Aron Visuals
bottom of page