top of page

Behandelaanbod

Praktijk `De Reiziger’ werkt bij voorkeur met `evidence-based’ (wetenschappelijk bewezen effectieve) behandelmethoden. Bij de behandeling van Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) zijn drie behandelmethoden (even) effectief gebleken: Imaginaire Exposure (IE), Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) en Imaginaire Rescripting. In de Zorgstandaard voor de behandeling van PTSS (Trimbos Instituut, 2020) worden deze behandelinterventies geadviseerd. Imaginaire Rescripting wordt vooral toegepast wanneer negatieve opvattingen over uzelf, anderen en de wereld om u heen als gevolg van traumatiserende ervaringen het klachtenbeeld in belangrijke mate kleuren. Imaginaire Rescripting is  effectief gebleken voor de behandeling van onder andere PTSS, sociale angstklachten en persoonlijkheidsproblematiek. Hoewel er nog onvoldoende onderzoek en dus nog onvoldoende bewijs voorhanden is, (b)lijkt EMDR eveneens effectief als behandeling van andere en complexere vormen van traumatisering, zoals ten gevolge van emotionele verwaarlozing, geestelijke mishandeling en vernedering (waaronder pestervaringen). 

opgesloten

Imaginaire Exposure

Imaginaire Exposure is een bewezen effectieve behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. Imaginaire Exposure is een cognitieve gedragstherapie-procedure die gebaseerd is op de behandeling die oorspronkelijk door Dancu en Foa (1992) beschreven werd. Onder begeleiding van een therapeut gaat de patiënt terug naar zijn of haar herinneringen aan de traumatische gebeurtenis. De herinnering wordt zo levendig mogelijk gemaakt door het te vertellen alsof de gebeurtenis nu plaatsvindt. De patiënt vertelt het verhaal met gesloten ogen, in de ik vorm en in de tegenwoordige tijd. De therapeut moedigt de patiënt aan om te letten op wat hij/zij ziet, hoort, voelt, ruikt of proeft. Het is belangrijk om juist de moeilijkste momenten van de traumatische gebeurtenis bij herhaling onder ogen te komen. Deze procedure helpt om herbelevingen (o.a. zich opdringende beelden, geluiden, flashbacks en nachtmerries) en hiermee geassocieerd vermijdingsgedrag te laten verminderen.

Domino-koekjes

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing en is een bewezen effectieve behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. EMDR is in 1989 door Francine Shapiro, een Amerikaanse psycholoog en onderzoeker, ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook effectief is bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast. Voor meer informatie over EMDR, zie de website van de Vereniging EMDR Nederland (VEN).

handen vasthouden

Imaginaire Rescripting

Imaginaire Rescripting is een krachtige ervaringsgerichte techniek om traumatische ervaringen te verwerken. Imaginaire Rescripting is een cognitieve gedragstherapie-procedure die gebaseerd is op de behandeling die oorspronkelijk door Smucker en Niederee (1995) beschreven werd. Onder begeleiding van een therapeut wordt bij herhaling teruggegaan naar de herinnering aan de traumatische gebeurtenis. Hierbij wordt de herinnering vanuit verschillende perspectieven (her)beleefd: het perspectief van de patiënt zoals hij/zij het oorspronkelijk heeft meegemaakt, het perspectief van de patiënt, zoals hij/zij nu is als hij/zij imaginair in de herinnering stapt, en nogmaals het perspectief zoals de patiënt het oorspronkelijk heeft beleefd in aanwezigheid van zichzelf als volwassene (imaginatie). In deze laatste `ronde’ krijgt de patiënt de gelegenheid om imaginair als volwassene in te grijpen in de herinnering (rescripting). De herinnering wordt steeds zo levendig mogelijk gemaakt door het te laten vertellen alsof het nu gebeurt. De patiënt praat in de tegenwoordige tijd en zit met de ogen gesloten. De therapeut moedigt de patiënt aan om te letten op wat hij/zij ziet, hoort, voelt, ruikt of proeft. Deze procedure helpt om herbelevingen (o.a. zich opdringende beelden, geluiden, flashbacks en nachtmerries) en hiermee geassocieerd vermijdingsgedrag te laten verminderen.

Psycholoog sessie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een gestructureerde en goed onderzochte vorm van psychotherapie. Cognitieve gedragstherapie richt zich enerzijds op het onderzoeken en toetsen van de manier(en) waarop patiënten situaties, prikkels of gedrag van anderen interpreteren die verband houden met de klachten waarvoor hulp gezocht wordt. Anderzijds ligt de focus op (problematisch) gedrag wat de patiënt zelf vertoont of juist nalaat. De samenhang met de aanwezigheid van het klachtenbeeld waarvoor hulp gezocht wordt is uiteraard ook hier het vertrekpunt. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie gunstige effecten heeft op psychische klachten van patiënten. Ook is aangetoond dat de werkwijze van deze methode - huiswerk, oefeningen en samenwerking tussen therapeut en patiënt - goed op elkaar aansluit. Voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie, zie de website van de Vereniging van Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt).

bibliotheek Boeken

Informatie over Trauma en klachten

Indien u meer wilt weten over Post Traumatische Stress Stoornis, of over andere klachten die  als gevolg van traumatiserende ervaringen kunnen ontstaan kunt u hier verder lezen.

bottom of page