Behandeling

Together%20at%20the%20Top_edited.png

Vertrekpunt van de (kortdurende) behandeling zijn het behandelplan en de ingevulde vragenlijst waarmee u de trauma’s en de prikkels/situaties die u vermijdt, heeft geïnventariseerd. De behandeling richt zich in de eerste plaats op het aangaan en verwerken van traumatische herinneringen. Daarna(ast) richt de behandeling zich op het weer durven aangaan van voor u relevante prikkels en situaties die u associeert met de traumatische ervaringen. Doel hiervan is dat u weer vertrouwen in uzelf en uw omgeving krijgt, waardoor uw bewegingsvrijheid weer kan toenemen en normaliseren. Bij aanvang van elke behandelsessie vult u een vragenlijst in die de aanwezigheid van trauma gerelateerde symptomen meet. De feedback die u op basis van de score op de vragenlijst krijgt, geeft enerzijds een beeld van hoe de behandeling verloopt. De feedback die u krijgt op basis van deze score kan bovendien motiverend zijn om verder te gaan met de behandeling. Behandelsessies vinden in principe (tenminste) eenmaal per week plaats en duren 60 minuten. In de Basis GGZ kunnen gemiddeld maximaal 9 behandelsessies van 60 minuten plaatsvinden (naast de tijd die aan intake en administratie wordt besteed).