top of page

Zelftest Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)

Wanneer u één of meer zeer ingrijpende gebeurtenis(sen) heeft meegemaakt, is het mogelijk dat u deze ervaring(en) niet of onvoldoende een plek heeft kunnen geven. Wanneer dit het geval is, kan sprake zijn van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).

Met behulp van de zelftest PTSS kunt u zelf alvast een eerste inschatting maken of er sprake kan zijn van PTSS

Onderstaande vragen gaan over uw persoonlijke reactie op de traumatische gebeurtenis(sen) die u heeft meegemaakt.

bottom of page