top of page

Supervisie

Praktijk `De Reiziger’ biedt erkende en geaccrediteerde supervisie aan voor zorgprofessionals die in opleiding zijn tot Cognitief Gedragstherapeut (VGCt), EMDR-Europe Practitioner (VEN), of die de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-opleiding) volgen.

 

Volgt u niet een gehele opleiding?

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u zich uitsluitend (verder) wilt bekwamen in een specifieke behandeltechniek, zoals Imaginaire Exposure (IE) of Exposure in vivo. Of dat u alleen het EMDR-standaardprotocol, EMDR-zoekstrategieën of deeltechnieken beter `in de vingers' wilt krijgen. Het kan ook zijn dat u zich verder wilt bekwamen in diagnostiek en indicatiestelling, en/of in het opstellen van Functie- en Betekenisanalyses.

U bent van harte welkom voor supervisie bij Praktijk `De Reiziger'.

Zwarte Puzzelstukjes

Opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut (VGCt)

Wanneer is het zinvol om te starten met supervisie wanneer u de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut (VGCt) volgt of wilt gaan volgen? Mijn antwoord zou zijn: wacht niet met supervisie tot na het volgen van (de) Vervolgcursus(sen) en start direct tijdens of na afronding van de Basiscursus! Voor uw vorming tot cognitief gedragstherapeut is het namelijk van groot belang om de verschillende leerprincipes goed te doorgronden en te verankeren in uw werkwijze.

Praktijk `De Reiziger biedt erkende supervisietrajecten in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt.

"Cognitieve gedragstherapie is een manier van denken" (Dirk Hermans, hoogleraar leertheorie en gedragstherapie KU Leuven).

 

“Lack of CBT competency, even among self-described CBT clinicians, may be additionally

 attributed to the overemphasis on training in CBT procedures at the cost of training in CBT

 principles” (Michelle Craske, hoogleraar psychologie, psychiatrie en gedragswetenschappen en directeur van The UCLA Anxiety and Depression Research Center (ADRC).

Cognitieve gedragstherapie is meer dan het goed kunnen uitvoeren van een evidence-based protocol. Vanuit de VGCt-opleiding wordt gehamerd op het leren begrijpen waarom u welke (interventie)keuze maakt in elke fase van de behandeling.

 

De opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut bestaat uit het volgen van een Basiscursus (100 uur), Vervolgcursus(sen) (100 uur), Supervisie (75-100 sessies), N=1 Verslag en Leertherapie* (25-50 sessies).

Voor het volgen van VGCt-erkende supervisie heeft u een digitaal Portfolio nodig. Zie voor meer informatie de website van de VGCt.

* De Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën heeft eind 2019 op basis van wetenschappelijk onderzoek besloten het onderdeel leertherapie te vervangen door een nieuw opleidingsonderdeel gericht op persoons- en competentiegerichte vorming. In dit opleidingsonderdeel wordt gewerkt aan therapeutfactoren waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat deze bijdragen aan de effectiviteit van therapieën. De VGCt streeft naar een opleiding die recht doet aan de wetenschappelijke principes waarop de Cognitieve Gedragstherapie is gebaseerd. Vanaf 2022 wordt gestart met de invoering hiervan. Tot die tijd blijft leertherapie een vast onderdeel van de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VGCt.

kaartenhuis

Opleiding tot EMDR-Europe-Practitioner (VEN)

Wat fantastisch dat u zich (verder) wilt bekwamen in de uitvoering van Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)!

In Nederland bestaat de internationaal erkende opleiding tot EMDR-Europe Practitioner uit het volgen van een Basis- en Vervolgtraining en aan elk van de trainingen gekoppelde supervisietrajecten.

Na het volgen van de Basiscursus EMDR volgt u een competentiegerichte supervisie met betrekking tot de uitvoering van het Standaardprotocol EMDR. Wanneer u de supervisie afrondt en het standaardprotocol voldoende `in de vingers' heeft, kunt u zich aanmelden voor deelname aan de Vervolgtraining. Wanneer u na het volgen van de Vervolgtraining het daarop volgende (eveneens competentiegerichte) supervisietraject met succes heeft afgerond, kunt u uw registratie als EMDR-Europe Practitioner aanvragen bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN).

Praktijk `De Reiziger' biedt supervisietrajecten na zowel de door de VEN erkende Basis- als de Vervolgtraining aan.

Heeft u een Basis- of Vervolgtraining bij een niet door de VEN-erkende opleider gevolgd? Ook dan kunt u zich aanmelden voor supervisie.

rekenmachine

Supervisietarieven

Supervisiesessie Individueel (Face-to-face of online) 45 minuten

Supervisiesessie Individueel (Face-to-face of online) 90 minuten

Groepssupervisiesessie (Face-to-face of online) 60 minuten

Groepssupervisiesessie (Face-to-face of online) 120 minuten

*  Tarieven zijn inclusief voorbereiding en uitwerktijd

** Bovenstaande tarieven gelden per 1-1-2022

Tarief:

€ 110,00

€ 220,00

€ 125,00

€ 250,00

GZ-opleiding

Het is (eindelijk) gelukt! U mag de GZ-opleiding gaan volgen. Van harte gefeliciteerd!

Vanaf nu komt er veel op u af. De opleiding tot GZ-psycholoog duurt twee jaar. Naast wekelijkse lesdagen, worden er eisen gesteld aan de invulling van het praktijkgedeelte van de opleiding. Zo wordt bijvoorbeeld van u verwacht dat u gedurende de gehele opleiding 90 uur aan supervisie besteedt, waarvan tenminste 30 uur bij een tweede supervisor. Omdat u tijdens uw gehele opleiding uitsluitend psychologische diagnostiek en behandeling onder begeleiding van een supervisor mag uitvoeren, vergt het inplannen van de supervisie-uren de nodige planning en anticipatie.

Praktijk `De Reiziger' biedt geaccrediteerde supervisie aan over zowel diagnostiek als behandeling.

Image by Dylan Gillis
bottom of page