Tarieven

Persoon Controle van de Telefoon

Sinds 1 januari 2008 worden de kosten voor psychologische behandeling vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Hierbij maakten zorgverzekeraars tot januari 2014 onderscheid tussen eerstelijns psychologische zorg en psychotherapie (tweedelijns zorg). Sinds januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg nadrukkelijk anders georganiseerd. Uitgangspunt voor deze verandering is goede en samenhangende zorg waarin mensen met psychische problematiek snel en effectief kunnen worden behandeld. De zorg is vanaf 2014 onderverdeeld in:

1) Huisartsenzorg in combinatie met een praktijkondersteuner GGZ

2) Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)

3) Gespecialiseerde GGZ.

Onderaan deze pagina wordt uitgelegd welke zorg wordt verstrekt en hoe het zit met de vergoeding door de zorgverzekeraar.

Praktijk `De Reiziger’ werkt binnen de Generalistische Basis GGZ.

Voor meer en specifiekere informatie over de vergoedingen waar u recht op heeft, is het aan te raden om uw zorgverzekeraar te raadplegen.

Eigen risico

Sinds 1 januari 2010 geldt een wettelijk verplicht eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Dit betekent dat u elk jaar een eigen risico betaalt wanneer u gebruik maakt van zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed.  Voor 2021 is het eigen risico vastgesteld op € 385,-. 


Vergoedingen en uw zorgverzekering

Praktijk `De Reiziger' heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De kosten van uw behandeling worden om die reden niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. 

Na afronding van het afgesproken behandeltraject (of nadat de behandeling om een andere reden is afgebroken) wordt de factuur eerst aan u toegestuurd. Deze rekening betaalt u eerst zelf aan de praktijk. U kunt de factuur vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar indienen.

Indien u een restitutiepolis heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar wordt in principe 100% van het door de Nederlandse Zorg Autoriteit  vastgestelde maximumtarief (of anders het maximaal gecontracteerde tarief dat door uw zorgverzekeraar is vastgesteld) vergoed. Indien u een naturapolis heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar wordt in principe minimaal 70% van bovengenoemd (door NZA en/of uw zorgverzekeraar) vastgestelde maximumtarief vergoed. Voor precieze informatie over de vergoeding die u kunt verwachten, kunt u het beste contact met uw zorgverzekeraar opnemen.

 

 

 

 

Onverzekerde zorg (OVP niet-basispakketzorg)

U krijgt (o.a.) geen vergoeding voor behandeling van:

 • Psychische klachten als u (nog) geen psychische stoornis heeft

 • Problemen op het werk, zoals burn-out of overspannenheid

 • Relatieproblemen

 • Ouder-kind-relatieprobleem

 • Mishandeling

 • Rouwreactie

 • Studieprobleem, identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, religieus probleem of levensfaseprobleem

 • Aanpassingsstoornissen

 • Slaapstoornissen

 • Premenstruele stemmingsstoornis

 • Een fobie, behalve als het om een situatie gaat die vaak voorkomt en begeleiding van de huisartsenpraktijk helpt niet genoeg of wanneer u bang bent voor bijvoorbeeld bloed of injecties

 • Verzamelstoornis, behalve als deze heel ernstig is

 • Lichte eetbuistoornis

 • Huidpulkstoornis, behalve als er ernstige lichamelijke complicaties zijn

 • Seksuele disfuncties, bijvoorbeeld erectieproblemen

 

Per gesprek worden onderstaande tarieven voor deze 'onverzekerde zorg' (OVP-Niet Basispakketzorg)  in rekening gebracht. Sommige verzekeraars hebben voor behandeling van deze problemen een deel vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering. U kunt deze informatie vinden in de polis van uw verzekering.

Psycholoog sessie

Tarieven Basis GGZ (NZA) 2021

Prestatiecode

180001

180002

180003

180004

Prestatie

Kort

Middel

Intensief

Chronisch

Tarief

€    503,47

€    853,38

€ 1.383,65

€ 1.330,98

Wetenschapper die Microscoop gebruikt

Intake (diagnostiek) bestaande uit:

Gestructureerd interview 60 minuten (tarief exclusief uitwerktijd)

Anamnesegesprek 60 minuten (tarief exclusief uitwerktijd)

Uitwerktijd 30 minuten

Tarief:

€ 100,00

€ 100,00

€   50,00

Contract tekenen

Advisering bestaande uit:

Bespreking bevindingen en advies behandeling 30 minuten (tarief inclusief uitwerktijd)

Psycho-educatie en systeemgesprek 60 minuten (tarief inclusief uitwerktijd)

Tarief:

€   55,14

€ 110,27

kaartenhuis

Traumabehandeling

Face-to-face behandelsessie 60 minuten (tarief inclusief uitwerktijd)

Online behandelsessie (videobellen) 60 minuten (tarief inclusief uitwerktijd)

Tarief:

€ 110,27

€ 110,27

2 puzzelstukjes

Cognitieve gedragstherapie 

Face-to-face behandelsessie 50 minuten (tarief inclusief uitwerktijd)

Online behandelsessie (videobellen) 50 minuten (tarief inclusief uitwerktijd)

Tarief:

€  91,89

€  91,89

Telefoongesprek

Overig:

Telefonisch consult maximaal 30 minuten (tarief inclusief uitwerktijd)

Tarief:

€   55,14

Medisch dossier Analyse

Huisartsenzorg en Praktijkondersteuning GGZ

U kunt in de praktijk van uw huisarts terecht voor begeleiding of behandeling als u relatief milde klachten heeft zonder dat sprake is van een stoornis, of als er een vermoeden is op een stoornis die nog niet zo lang bestaat en niet ernstig is. Ook als u een chronische psychiatrische stoornis heeft, kunt u bij uw huisarts terecht als u weinig risico meer loopt om in crisis te geraken en doorgaans stabiel door het leven gaat.

Sinds 2014 wordt de rol van de gespecialiseerde praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) of psycholoog in de huisartsenpraktijk belangrijker: naast herkenning van psychische problematiek door uw huisarts kan waar nodig ondersteuning en/of behandeling worden gegeven door de praktijkondersteuner.

Ondersteuning en behandeling door de praktijkondersteuner GGZ wordt vergoed als huisartsenzorg vanuit het basispakket.

Psycholoog sessie

Generalistische Basis GGZ

U wordt verwezen naar  de Generalistische Basis GGZ wanneer uw huisarts (of bedrijfsarts) vermoedt dat er sprake is van lichte tot matig ernstige problematiek (bijvoorbeeld een eerste depressie of een angststoornis). De behandeling wordt uitgevoerd door een Gezondheidszorg (GZ-)psycholoog of een psychotherapeut.

De behandeling in de generalistische Basis GGZ wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Afhankelijk van, met name de ernst en de complexiteit van de klachten, wordt een behandeltraject (tot maximaal twaalf gesprekken) met u afgesproken. Sinds januari 2014 is de eigen bijdrage per gesprek afgeschaft (in 2012 en 2013 betaalde u de eerste vijf gesprekken € 20,- eigen bijdrage per gesprek).

De tijd die uw behandeling kost wordt in uw dossier vastgelegd. In een behandeltraject worden zowel de gesprekken (directe tijd) als de verslaglegging, correspondentie en overleg (indirecte tijd) geregistreerd. Aan het einde van het behandeltraject wordt het daarvoor geldende (NZA) tarief middels een factuur in rekening gebracht. 

Therapy Session

Specialistische GGZ

U wordt verwezen naar de Specialistische GGZ wanneer uw verwijzer (meestal uw huisarts) vermoedt dat er sprake is van ernstige en/of complexe problematiek (bijvoorbeeld een ernstige (terugkerende) depressie of aanzienlijke problemen in uw dagelijkse functioneren). De behandeling kan worden uitgevoerd onder zogenoemd regiebehandelaarschap van een Klinisch psycholoog, psychiater, psychotherapeut of een GZ-psycholoog. De behandeling vindt plaats vanuit een multidisciplinair samenwerkingsverband (doorgaans een GGZ-instelling).

De behandeling in de Specialistische GGZ wordt (in principe onbeperkt) vergoed vanuit het basispakket. Wanneer u in 2012 achttien jaar of ouder was, betaalde u een wettelijk vastgestelde (extra) eigen bijdrage van maximaal € 200,- per (DBC)jaar bovenop het wettelijk vastgestelde eigen risico. In 2013 is de extra eigen bijdrage komen te vervallen.

De vergoeding van de behandeling wordt geregistreerd en bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd op basis van een zogenoemde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC moet na een jaar worden afgesloten of door uw psychotherapeut worden verlengd met een jaar. In een DBC worden zowel de gesprekken (directe tijd) als de verslaglegging, correspondentie en overleg (indirecte tijd) geregistreerd en aan het einde van elk DBC-jaar of van uw behandeling bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht.