top of page

Tarieven

Persoon Controle van de Telefoon

Sinds 1 januari 2008 worden de kosten voor psychologische behandeling vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Hierbij maakten zorgverzekeraars tot januari 2022 onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ ("Eerstelijns zorg") en Specialistische GGZ ("Tweedelijns zorg"). Vanaf januari 2022 wordt de geestelijke gezondheidszorg gefinancierd op basis van het zogeheten Zorg Prestatie Model (ZPM). Uitgangspunten voor deze verandering zijn gepaste, doelmatige en betaalbare zorg waarin mensen met psychische problematiek snel en effectief kunnen worden behandeld.

 

Hieronder wordt uitgelegd hoe het zit met wat er wel en niet vergoed wordt door zorgverzekeraars. Voor meer en specifiekere informatie over de vergoedingen waar u recht op hebt, is het aan te raden om uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.

Eigen risico

Sinds 1 januari 2010 geldt een wettelijk verplicht eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Dit betekent dat u elk jaar een eigen risico betaalt wanneer u gebruik maakt van zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed.  Voor 2024 is het eigen risico vastgesteld op € 385,-. 


Vergoedingen en uw zorgverzekering

Wanneer uw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling er precies uit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Praktijk `De Reiziger' hanteert voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) een tarief (zie hieronder).

 

Praktijk `De Reiziger' heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De kosten van uw behandeling worden om die reden niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. 

De kosten van uw behandeling worden maandelijks berekend en aan u toegestuurd. Deze rekening betaalt u aan de praktijk. U kunt de factuur vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar indienen. Soms vergoedt de zorgverzekeraar niet uw hele rekening. Bekijk hiervoor goed de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Beleid met betrekking tot het niet (tijdig) afzeggen van afspraken:

Het kan voorkomen dat een reeds gemaakte afspraak toch niet uitkomt. Ik verzoek u uw afspraak tenminste 24 uur van te voren af te zeggen of te verplaatsen. In dat geval is er nog voldoende gelegenheid om de vrijgekomen tijd aan een andere patiënt aan te bieden. Consulten die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd of verplaatst, worden alsnog in rekening gebracht. Let op! Deze rekening wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onverzekerde zorg

Consulten in het kader van diagnostiek worden tot een maximum van vier gesprekken (ongeacht de duur van de consulten) wél vergoed door uw zorgverzekeraar.

U krijgt (o.a.) geen vergoeding voor behandeling van:

 • Psychische klachten als u (nog) geen psychische stoornis heeft

 • Problemen op het werk, zoals burn-out of overspannenheid

 • Relatieproblemen

 • Ouder-kind-relatieprobleem

 • Mishandeling

 • Rouwreactie

 • Studieprobleem, identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, religieus probleem of levensfaseprobleem

 • Aanpassingsstoornissen

 • Slaapstoornissen

 • Premenstruele stemmingsstoornis

 • Een fobie, behalve als het om een situatie gaat die vaak voorkomt en begeleiding van de huisartsenpraktijk helpt niet genoeg of wanneer u bang bent voor bijvoorbeeld bloed of injecties

 • Verzamelstoornis, behalve als deze heel ernstig is

 • Lichte eetbuistoornis

 • Huidpulkstoornis, behalve als er ernstige lichamelijke complicaties zijn

 • Seksuele disfuncties, bijvoorbeeld erectieproblemen

 

Per behandelconsult wordt bovenstaande tarief (Niet-Basispakketzorg) voor deze "onverzekerde zorg" in rekening gebracht. Sommige verzekeraars hebben voor behandeling van deze problemen een deel vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering. U kunt deze informatie vinden in de polis van uw verzekering.

Tarieven Diagnostiek Zorg Prestatie Model (NZa)

Prestatiecode

CO0302

CO0432

CO0562

CO0692

CO0822

CO0952

Prestatie

Diagnostiek vanaf 30 minuten

Diagnostiek vanaf 45 minuten

Diagnostiek vanaf 60 minuten

Diagnostiek vanaf 75 minuten

Diagnostiek vanaf 90 minuten

Diagnostiek vanaf 120 minuten

Tarief

€ 114,20

€ 159,70

€ 183,44

€ 223,48

€ 274,01

€ 380,13

Tarieven Behandeling Zorg Prestatie Model (NZa)

Prestatiecode

CO0367

CO0497

CO0627

CO0757

CO0887

CO1017

Prestatie

Behandeling vanaf 30 minuten

Behandeling vanaf 45 minuten

Behandeling vanaf 60 minuten

Behandeling vanaf 75 minuten

Behandeling vanaf 90 minuten

Behandeling vanaf 120 minuten

Tarief

€   95,67

€ 135,89

€ 161,46

€ 198,72

€ 229,30

€ 242,76

Overige Tarieven Zorg Prestatie Model (NZa)

Prestatiecode

OV0007

OV0008

OV0012

Prestatie

Intercollegiaal overleg > 5 minuten

Intercollegiaal overleg > 15 minuten

Niet-Basispakketzorg consult

Tarief

€      25,05

€      76,35

€    131,82

*    Tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

**  Tarieven zijn inclusief voorbereiding en uitwerktijd

*** Bovenstaande tarieven gelden per 1-1-2024

bottom of page