• Contactformulier

  naam 
  e-mail adres 
  onderwerp 
  bericht 
    e-mail een kopie van dit bericht naar uzelf
      
Afdrukken

Werkwijze

U kunt uw patiënt verwijzen met psychische klachten. Uw patiënt dient zichzelf aan te melden bij de praktijk. Dit kan via het aanmeldformulier op deze website of telefonisch. U wordt verzocht de verwijsbrief op te sturen naar de praktijk of mee te geven aan uw patiënt.

LET OP!! Vanaf 1 januari 2014 dient u op de verwijsbrief te vermelden naar welke praktijk of zorgverlener u verwijst. Daarnaast dient er op de verwijzing te worden vermeld dat u verwijst voor psychologische zorg in de Generalistische Basis GGZ.

Doorgaans kan uw patiënt binnen twee weken terecht voor een eerste gesprek. Wanneer deze termijn niet haalbaar blijkt, worden geen nieuwe aanmeldingen aangenomen. Er wordt dus niet met een wachtlijst gewerkt.

Bij aanmelding wordt uw patiënt verzocht een korte vragenlijst in te vullen die is bedoeld om een eerste inschatting van de problematiek te maken. Voorafgaand het eerste gesprek vult uw patiënt nog twee vragenlijsten in die bedoeld zijn om een scherp beeld van de klachten te krijgen en van de manier waarop hij/zij gewend is met moeilijkheden om te gaan. De scores op deze vragenlijsten vormen tevens een beginmeting in het kader van de Routine Outcome monitoring (ROM).

Na het eerste gesprek ontvangt u in principe een rapportage met daarin de diagnostische bevindingen en het behandelplan.

Praktijk `De Reiziger’ is een psychologenpraktijk die kortdurende behandelingen biedt binnen de Generalistische Basis GGZ die bewezen effectief zijn, zoals cognitieve gedragstherapie en Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR).