• Contactformulier

  naam 
  e-mail adres 
  onderwerp 
  bericht 
    e-mail een kopie van dit bericht naar uzelf
      
Afdrukken

Kostenoverzicht

Sinds 1 januari 2008 worden de kosten voor psychologische behandeling vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Hierbij maakte de zorgverzekeraar tot januari 2014 onderscheid tussen eerstelijns psychologische zorg en psychotherapie. Sinds januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg nadrukkelijk anders georganiseerd. De zorg is vanaf 2014 onderverdeeld in:

1) Huisartsenzorg in combinatie met een praktijkondersteuner GGZ

2) Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)

3) Gespecialiseerde GGZ.

Praktijk `De Reiziger’ werkt binnen de Generalistische Basis GGZ.

Huisartsenzorg in combinatie met praktijkondersteuner (POH)  GGZ

Ondersteuning en behandeling door de praktijkondersteuner GGZ wordt vergoed als huisartsenzorg vanuit het basispakket.

Generalistische Basis GGZ                  

De behandeling in de generalistische Basis GGZ wordt vergoed vanuit het basispakket. Afhankelijk van de ernst en de complexiteit van de klachten worden vijf tot maximaal twaalf gesprekken vergoed.

Specialistische GGZ

De behandeling in de Specialistische GGZ wordt vergoed vanuit het basispakket. Vanuit het basispakket wordt deze zorg in principe onbeperkt vergoed.

Eigen risico

Met ingang van 1 januari 2010 geldt een wettelijk verplicht eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder. In 2016 is het eigen risico vastgesteld op € 385,-.

Gecontracteerde zorg

De praktijk heeft met verschillende zorgverzekeraars contracten afgesloten voor eerstelijns psychologische zorg. De factuur wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Niet-gecontracteerde zorg

Als er geen contract is afgesloten tussen de praktijk en de zorgverzekeraar van uw patiënt worden per gesprek onderstaande tarieven in rekening gebracht. Uw patiënt kan de factuur declareren bij zijn of haar zorgverzekeraar. Afhankelijk van de zorgverzekeraar krijgt uw patiënt tenminste 70 procent vergoed.

Onverzekerde zorg

Aanpassingsstoornissen, relatie- en gezinsproblemen en problemen ten gevolge van werk vallen niet meer  onder de verzekerde zorg en worden dus niet vanuit het basispakket vergoed. Per gesprek worden onderstaande tarieven voor deze 'onverzekerde zorg'  in rekening gebracht. Sommige verzekeraars hebben voor behandeling van deze problemen een deel vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering. Uw patiënt kan deze informatie vinden in de polis van de verzekering.

Overzicht tarieven onverzekerde en ongecontracteerde zorg 

Consult relatietherapie 60 minuten, per partner

€ 75,00

Individueel (`onverzekerd’) psychologisch consult 45 minuten

€ 90,00

Half individueel (`onverzekerd’) psychologisch consult 22,5 minuten

€ 45,00

Traumabehandeling: EMDR of Imaginaire Exposure (Sessie 90 minuten)

€190,00

Telefonisch consult

€ 25,00

E-mail consult

€ 25,00