• Contactformulier

  naam 
  e-mail adres 
  onderwerp 
  bericht 
    e-mail een kopie van dit bericht naar uzelf
      
Afdrukken

Generalistische Basis GGZ

Psychologen die zorg bieden in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) hebben een brede kennis op het gebied van psychische problemen. In de GB GGZ worden de meest voorkomende lichte tot matig ernstige klachten behandeld in nauwe samenwerking met de huisarts of andere verwijzers. De behandeling is gericht op voorkomen van verergering of op vermindering van de klachten die uw patiënt ondervindt. Herstel van het (psychisch) evenwicht staat hierbij centraal.

Patiënten kunnen worden verwezen naar de Generalistische basis GGZ door de huisarts, bedrijfsarts en Jeugdarts. De behandeling wordt uitgevoerd door een Gezondheidszorg (GZ-)psycholoog of een psychotherapeut. 

Voor ruim 70 procent van de patiënten blijken acht sessies voldoende, 90 procent wordt in twaalf zittingen effectief behandeld. Wanneer blijkt dat een intensievere behandeling nodig is, zal samen met u en uw patiënt onderzocht worden welke vorm van hulpverlening het meest geschikt is. De patiënt wordt in dat geval terugverwezen naar de huisarts. Indien verwijzing naar de Specialistische GGZ noodzakelijk is, verwijst de huisarts door na terugverwijzing vanuit de Generalistische Basis GGZ. Dit kan een doorverwijzing zijn naar  Praktijk Oostindiër waarmee de praktijk samenwerkt . Het kan ook een doorverwijzing zijn naar een GGZ-instelling in de regio.