• Contactformulier

  naam 
  e-mail adres 
  onderwerp 
  bericht 
    e-mail een kopie van dit bericht naar uzelf
      
Afdrukken

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een gestructureerde vorm van psychotherapie die zowel de manier van denken en interpreteren van de patiënt beïnvloeden, als zijn of haar manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op het denken, soms meer op doen en laten. Het accent kan ook gelijktijdig op beide aspecten liggen.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie gunstige effecten heeft op de meeste psychische klachten van patiënten. Ook is aangetoond dat de werkwijze van deze methode - huiswerk, oefeningen en samenwerking tussen therapeut en patiënt - goed op elkaar aansluit. Voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie, zie de website van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (vgct.nl).