• Contactformulier

  naam 
  e-mail adres 
  onderwerp 
  bericht 
    e-mail een kopie van dit bericht naar uzelf
      
Afdrukken

Informatiebronnen psychische klachten

Uit onderzoek blijkt dat patiënten meer profiteren van een behandeling als zij meer inzicht krijgen in hun klachten, welke behandelingen voorhanden zijn, en de te verwachten effectiviteit. Hieronder vindt u een aantal websites die u kunnen helpen een beeld te vormen van verschillende  psychische klachten. Vraag de psycholoog ook om informatie hierover te verstrekken bij aanvang van uw behandeling!

Psychowijzer (www.psychowijzer.nl)

Psychowijzer is een goed startpunt voor duidelijke en betrouwbare informatie over verschillende psychische problemen. U leest wat problemen kunnen zijn, hoe vaak ze voorkomen en wat eraan te doen is.

Landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg en maatschappelijke zorg (www.trimbos.nl)

Website van het landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg en maatschappelijke zorg.

Nederlands Kenniscentrum voor Angst en Depressie (www.nedkad.nl)

De website van het Nederlands Kenniscentrum voor Angst en Depressie richt zich op patiënten/cliënten, hun naasten en behandelaars met als doel de kwaliteit van de hulpverlening aan mensen met angst- en stemmingsstoornissen te verbeteren.

Angst-Dwang- en Fobiestichting (www.adfstichting.nl)

De Angst-Dwang- en Fobiestichting is een patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met angststoornissen, fobieën en dwangklachten. Op de website kunt u ook terecht voor allerlei voorlichtingsmaterialen zoals folders, CD’s en (kinder)boeken.