• Contactformulier

  naam 
  e-mail adres 
  onderwerp 
  bericht 
    e-mail een kopie van dit bericht naar uzelf
      
Afdrukken

Kostenoverzicht

Sinds 1 januari 2008 worden de kosten voor psychologische behandeling vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Hierbij maakte uw zorgverzekeraar tot januari 2014 onderscheid tussen eerstelijns psychologische zorg en psychotherapie. Sinds januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg nadrukkelijk anders georganiseerd. Uitgangspunt voor deze verandering isgoede samenhangende zorg waarin mensen met psychische problematiek snel en effectief kunnen worden behandeld. De zorg is vanaf 2014 onderverdeeld in:

1) Huisartsenzorg in combinatie met een praktijkondersteuner GGZ

2) Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)

3) Gespecialiseerde GGZ.

Hieronder wordt uitgelegd welke zorg wordt verstrekt en hoe het zit met de vergoeding door de zorgverzekeraar.

Praktijk `De Reiziger’ werkt binnen de Generalistische Basis GGZ.

Voor meer en specifiekere informatie over de vergoedingen waar u recht op heeft, dient u uw zorgverzekeraar te raadplegen.

Huisartsenzorg in combinatie met praktijkondersteuner (POH)  GGZ

U kunt in de praktijk van uw huisarts terecht voor begeleiding of behandeling als u relatief milde klachten heeft zonder dat sprake is van een stoornis, of als er een vermoeden is op een stoornis die nog niet zo lang bestaat en niet ernstig is. Ook als u een chronische psychiatrische stoornis heeft, kunt u bij uw huisarts terecht als u weinig risico meer loopt om in crisis te geraken en doorgaans stabiel door het leven gaat.

Sinds 2014 wordt de rol van de gespecialiseerde praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) of psycholoog in de huisartsenpraktijk belangrijker: naast herkenning van psychische problematiek door uw huisarts kan waar nodig ondersteuning en/of behandeling worden gegeven door de praktijkondersteuner.

Ondersteuning en behandeling door de praktijkondersteuner GGZ wordt vergoed als huisartsenzorg vanuit het basispakket.

Generalistische Basis GGZ                  

U wordt verwezen naar  de Generalistische Basis GGZ wanneer uw huisarts vermoedt dat er sprake is van lichte tot matig ernstige problematiek (bijvoorbeeld een eerste depressie of een angststoornis). De behandeling wordt uitgevoerd door een Gezondheidszorg (GZ-)psycholoog of een psychotherapeut.

De behandeling in de generalistische Basis GGZ wordt vergoed vanuit het basispakket. Afhankelijk van de ernst en de complexiteit van de klachten worden vijf tot maximaal elf gesprekken vergoed. Sinds januari 2014 is de eigen bijdrage per gesprek afgeschaft (in 2012 en 2013 betaalde u de eerste vijf gesprekken € 20,- eigen bijdrage per gesprek).

De tijd die uw behandeling kost wordt geregistreerd. In een behandeltraject worden zowel de gesprekken (directe tijd) als de verslaglegging, correspondentie en overleg (indirecte tijd) geregistreerd. Aan het einde van het behandeltraject wordt het daarvoor geldende tarief middels een factuur in rekening gebracht. 

Uw zorgverlener is verplicht de gegevens van uw behandeltraject (diagnose, soort behandeltraject, duur van de behandeling) aan het DBC Informatie Systeem (DIS) te verstrekken. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd aangeleverd aan het DIS. De gegevens worden gebruikt voor beleidsdoeleinden.

Specialistische GGZ

U wordt verwezen naar  de Specialistische GGZ wanneer uw huisarts vermoedt dat er sprake is van ernstige en/of complexe problematiek (bijvoorbeeld een ernstige (terugkerende) depressie of aanzienlijke problemen in uw dagelijkse functioneren). De behandeling kan worden uitgevoerd door een Klinisch psycholoog, psychiater, psychotherapeut of een GZ-psycholoog (uitsluitend in samenwerkingsverband) of in een GGZ-instelling.

De behandeling in de Specialistische GGZ wordt vergoed vanuit het basispakket. Vanuit het basispakket wordt deze zorg in principe onbeperkt vergoed. Wanneer u in 2012 achttien jaar of ouder was, betaalde u een wettelijk vastgestelde (extra) eigen bijdrage van maximaal € 200,- per (DBC)jaar bovenop het wettelijk vastgestelde eigen risico. In 2013 is de extra eigen bijdrage komen te vervallen.

De vergoeding van de behandeling wordt geregistreerd en bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd via een zogenoemde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC moet na een jaar worden afgesloten of door uw psychotherapeut worden verlengd met een jaar. In een DBC worden zowel de gesprekken (directe tijd) als de verslaglegging, correspondentie en overleg (indirecte tijd) geregistreerd en aan het einde van elk DBC-jaar of van uw behandeling bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht.

Uw zorgverlener of GGZ-instelling is verplicht de gegevens van de DBC (diagnose, soort behandeltraject, duur van de behandeling) aan het DBC Informatie Systeem (DIS) te verstrekken. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd aangeleverd aan het DIS. De gegevens worden gebruikt voor beleidsdoeleinden.

Eigen risico

Met ingang van 1 januari 2010 geldt een wettelijk verplicht eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Dit betekent dat u elk jaar een eigen risico betaalt wanneer u gebruik maakt van zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed.  Voor 2018 is het eigen risico vastgesteld op € 385,-. 

Vergoedingen en uw zorgverzekering

Praktijk `De Reiziger' heeft sinds 2018 geen contracten meer afgesloten met zorgverzekeraars. De kosten van uw behandeling worden om die reden niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. 

Na afronding van het afgesproken behandeltraject (of nadat de behandeling om een andere reden is afgebroken) wordt de factuur eerst naar u toegestuurd. Deze rekening betaalt u eerst zelf aan de praktijk. U kunt de factuur vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar indienen.

Indien u een restitutiepolis heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar wordt in principe 100% van het door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgestelde maximumtarief vergoed. Indien u een naturapolis heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar wordt in principe minimaal 70% van het door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgestelde maximumtarief vergoed. Voor precieze informatie kunt u het beste contact met uw zorgverzekeraar opnemen.

Onverzekerde zorg

Aanpassingsstoornissen, relatie- en gezinsproblemen en problemen ten gevolge van werk vallen niet meer onder de verzekerde zorg en worden dus niet vanuit het basispakket vergoed. Per gesprek worden onderstaande tarieven voor deze 'onverzekerde zorg'  in rekening gebracht. Sommige verzekeraars hebben voor behandeling van deze problemen een deel vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering. U kunt deze informatie vinden in de polis van uw verzekering.

Overzicht uurtarieven onverzekerde en ongecontracteerde zorg

Intakegesprek

€ 90,00

Individueel behandelconsult 

€ 90,00

Traumabehandeling: EMDR of Imaginaire Exposure 

€ 95,00

Telefonisch consult 

€ 25,00

E-mail consult

€ 25,00

Relatietherapiegesprek, per partner

€ 75,00

Het kan gebeuren dat u een afspraak moet afzeggen. U wordt verzocht uw afspraak minimaal 24 uur (een werkdag) van tevoren af te eggen. Heeft u een afspraak op maandag en bent u verhinderd? Laat dit uiterlijk op vrijdag vóór 13.00 uur weten. Als u een afspraak zonder bericht vooraf niet nakomt of te laat heeft afgezegd, wordt de afspraak in rekening gebracht. U ontvangt dan een factuur voor 75% van het consulttarief. Voor een niet nagekomen individueel psychologisch consult bedraagt de factuur € 67,50. Voor een niet nagekomen  traumabehandeling (EMDR of Imaginaire Exposure) bedraagt de factuur €142,50.

Niet tijdig afgezegde afspraken

Een factuur voor niet-nagekomen afspraken kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.