• Contactformulier

  naam 
  e-mail adres 
  onderwerp 
  bericht 
    e-mail een kopie van dit bericht naar uzelf
      
Afdrukken

Behandelvormen

Psychologische zorg in de Generalistische Basis GGZ

Psychologen die in de Generalistische Basis GGZ (voorheen de zogenoemde `eerstelijn') werken hebben een brede kennis op het gebied van psychische problemen, vergelijkbaar met de huisarts die een brede kennis heeft op het gebied van lichamelijke problemen. Psychologen in de Generalistische Basis GGZ behandelen de meest voorkomende lichte tot matig ernstige klachten en werken nauw samen met de huisarts of andere verwijzers. De behandeling is gericht op voorkómen van verergering of op vermindering van de klachten die u ondervindt. Herstel van het (psychisch) evenwicht staat hierbij centraal. De behandeling richt zich doorgaans niet op uw verleden, maar op uw huidige klachten en functioneren. De behandeling is in principe kortdurend. Voor ruim 70 procent van de mensen zijn acht sessies voldoende, 90 procent wordt in twaalf zittingen effectief behandeld. Wanneer blijkt dat een langere behandeling nodig is, zal uw psycholoog samen met u en uw huisarts onderzoeken welke vorm van hulpverlening het meest geschikt is en u doorverwijzen. Dit kan een doorverwijzing zijn naar een partij waarmee de praktijk intensief samenwerkt: Boerderij Landzicht B.V. Centrum voor Hulpverleners of Psychotrauma Expertise Centrum (PSYTREC) waarmee de praktijk samenwerkt. Het kan ook een doorverwijzing zijn naar een GGZ-instelling of vrijgevestigde praktijk in uw regio. Let op: hiervoor heeft u opnieuw een verwijzing van uw huisarts nodig. 

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een gestructureerde vorm van psychotherapie die zowel gericht is op de manier van denken en interpreteren van de patiënt, als op zijn of haar manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op het denken, soms meer op doen en laten. Het accent kan ook gelijktijdig op beide aspecten liggen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie gunstige effecten heeft op de problemen van patiënten. Ook is aangetoond dat de werkwijze van deze methode - huiswerk, oefeningen en samenwerking tussen therapeut en patiënt - goed op elkaar aansluit. Voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie, zie de website van de Vereniging van Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt).

Imaginaire Exposure (IE)

Imaginaire Exposure is een bewezen effectieve behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. Imaginaire Exposure is een cognitieve gedragstherapie-procedure die gebaseerd is op de behandeling die oorspronkelijk door Dancu en Foa (1992) beschreven werd. Onder begeleiding van een therapeut wordt teruggegaan naar de herinneringen aan de traumatische gebeurtenis. De herinnering wordt zo levendig mogelijk gemaakt door het te vertellen alsof het nu gebeurt. De patiënt praat in de tegenwoordige tijd en zit met de ogen gesloten. De therapeut moedigt de patiënt aan om te letten op wat hij/zij ziet, hoort, voelt, ruikt of proeft. Het is belangrijk om juist de naarste momenten van de traumatische gebeurtenis bij herhaling aan bod te laten komen. Deze procedure helpt om herbelevingen (o.a. zich opdringende beelden, geluiden, flashbacks en nachtmerries) te laten verminderen.

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een bewezen effectieve behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. EMDR is in 1989 door Francine Shapiro, een Amerikaanse psycholoog en onderzoeker, ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook effectief is bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast. Voor meer informatie over EMDR, zie de website van de Vereniging EMDR Nederland (VEN).