• Contactformulier

  naam 
  e-mail adres 
  onderwerp 
  bericht 
    e-mail een kopie van dit bericht naar uzelf
      
Afdrukken

Beroepscode en Privacybeleid

Ik ben B.I.G-geregistreerd gezondheidszorg (GZ-)psycholoog. De afkorting B.I.G. staat voor: Beroepen In de Gezondheidszorg. Een B.I.G.-registratie wordt verstrekt door de rijksoverheid als aan de landelijk geldende opleidingsvereisten is voldaan. Registratie betekent dat een hulpverlener voldoet aan de in de B.I.G.-wet gestelde kwaliteitseisen. Het B.I.G.-register biedt u hierover meer informatie. Ik ben tevens gehouden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) 

Ik werk in overeenstemming met de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen.

De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichting te beschikken over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut.
Deze kunt u hier inzien.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Europese wetgeving ter waarborging van de bescherming van uw persoonsgegevens. Praktijk `De Reiziger' hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In de Privacy Policy vindt u duidelijke en transparante informatie over hoe omgegaan wordt met de gegevens die u verstrekt. Praktijk `De Reiziger' heeft passende maatregelen getroffen om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. Deze kunt u nalezen in de AVG-verklaring.